ضرب المثل بیست و یکم-a bad workman always blames his tools - 1398-07-10 11:30:00
تایید شدن اعضا - 1397-07-20 17:39:00
new year - 1397-01-12 19:13:00
ضرب المثل شماره بیستم-A sound mind is in a sound body - 1397-03-31 17:32:00
9th grade audios - 1396-08-29 22:52:00
-9B grade scores-96 - 1396-07-29 19:23:00
9A grade scores -96 - 1396-07-28 15:03:00
فایل های صوتی زبان انگلیسی پایه هفتم - 1396-07-18 22:30:00
Idiom number 4-don't bite off more than you can chew - 1396-06-13 12:31:00
قبولی دانش آموزان مدرسه نمونه دولتی شهید مصطفی خمینی اسکو سالتحصیلی 95-96 - 1396-05-26 01:59:00
happy new year - 1396-01-01 10:14:00
ضرب المثل شماره بیست-Burry your head in the sand - 1395-12-13 02:09:00
ثبت نام آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی - 1395-12-13 01:29:00
Dictation Grade 9A- 95/12/6 - 1395-12-06 15:07:00
Grade 9B - 1395-08-19 18:51:00
ضرب المثل شماره نوزدهم -A bird in hand is worth two in the bush - 1395-07-19 22:52:00
نمای گوگل مپ -مکان جدید نمونه دولتی شهید مصطفی خمینی اسکو - 1395-07-09 01:41:00
اصطلاح back seat driver-ویدیوی آموزشی VOA - 1395-01-06 22:33:00
Monkey's year - 1395-01-02 23:17:00
هرروزتان نوروز نوروزتان پیروز - 1395-01-02 23:03:00
world book day - 1394-12-13 13:37:00
26 English short stories book - 1394-10-21 20:41:00
Idiom number 3-ring in the new year. - 1394-10-11 16:25:00
Happy New Year 2016 - 1394-10-11 19:13:00
English poem no 1 - 1394-10-10 16:31:00
نمرات Quiz 9B - 1394-10-08 01:18:00
Power point number 1 - 1394-10-06 18:59:00
نمرات Quiz 7C - 1394-10-06 01:55:00
نمرات Quiz 8C - 1394-10-04 16:32:00
نمرات Quiz 8B - 1394-10-03 21:27:00
ضرب المثل شماره هجدهم- A friend in need is a friend, indeed. - 1394-09-27 14:17:00
Idiom number 2-when pigs fly. - 1394-09-20 14:31:00
تسلیت رحلت پیامبر خوبی ها و شهادت امام حسن و امام رضا (ع) - 1394-09-20 13:54:00
1 English fonts - 1394-09-17 17:15:00
نظر یادتون نره - 1394-08-12 17:08:00
کتاب ورق زن صوتی زبان انگلیسی هفتم - 1394-08-11 01:10:00
معرفی کتابخانه تخصصی زبان مدرسه نمونه دولتی مصطفی خمینی اسکو - 1394-08-03 22:09:00
تسلیت به مناسبت شهادت سید و سرور شهیدان و 72 تن از یاران با وفایش - 1394-08-01 15:33:00
کتاب گویا زبان هشتم اول متوسطه-Prospect 2 - 1394-07-27 01:06:00
Idiom number 1-It's raining cats and dogs - 1394-07-18 23:55:00
اصلاحیه کتاب زبان نهم-سال سوم متوسطه دوره اول - 1394-07-15 01:58:00
ضرب المثل شماره هفده-"Half a loaf is better than no bread" - 1394-07-18 23:08:00
کتاب گویا زبان هفتم اول متوسطه -Prospect 1 - 1394-07-07 19:03:00
ضرب المثل شماره شانزده-"Cowards may die many times before their death" - 1394-07-08 01:34:00
کتاب گویا زبان نهم سوم متوسطه دوره اول - 1394-07-09 13:27:00
تاریخچه و معرفی مدرسه نمونه دولتی مصطفی خمینی اسکو بزودی - 1394-07-06 15:31:00
ضرب المثل شماره پانزده_ "Laughter is the best medicine" - 1394-06-01 01:25:00
نرم افزار زبان هفتم برای اندروید Prospect 1 - 1394-05-20 23:29:00
نرم افزار زبان هشتم برای اندروید Prospect 2 - 1394-07-05 01:28:00
ضرب المثل شماره 14-"A good beginning makes a good ending" - 1394-05-01 16:08:00
ضرب المثل شماره 13-"A poor workman always blames his tools" - 1393-11-10 15:26:00
نمونه سوال زبان دوم متوسطه همه رشته های نظری -برای شاگردان پیشین مدرسمون - 1394-05-20 02:04:00
کتاب های پایه نهم دوره اول متوسطه-PDF - 1394-06-06 22:05:00
ضرب المثل شماره 12-"Absence make the heart grow fonder" - 1393-09-10 19:41:00
ضرب المثل شماره 11- "A penny saved is a penny earned" - 1393-08-10 21:24:00
سوالات نهایی درس زبان سال سوم متوسطه همه رشته های نظری به همراه پاسخ ها-برای شاگردان پیشین مدرسمون - 1394-05-09 17:01:00
ضرب المثل شماره 10- "It is never late to mend" - 1393-07-10 16:07:00
ضرب المثل شماره 9-"All good things come to one who waits " - 1392-09-13 14:21:00
نمای google map از محل کنونی دبیرستان نمونه دولتی مصطفی خمینی اسکو- محله فسقندیس - 1394-05-10 18:25:00
فرهنگ واژگان لانگمن برای اندروید - 1394-05-06 21:31:00
فایل های صوتی کتاب زبان پایه دوم و سوم راهنمایی - 1392-08-20 22:35:00
کتاب های زبان پایه هشتم prospect 2 - 1394-05-04 13:34:00
ضرب المثل شماره 8 تم- easy come, easy go - 1392-09-03 18:51:00
آدرس جدید سایت ما(دبیرستان نمونه دولتی مصطفی خمینی اسکو دوره اول)-www.englishnet.ir - 1394-05-03 01:44:00
ضرب المثل شماره 7-"No pain,No gain" - 1392-08-02 17:11:00
شادباش مهدی ثابت قدم - 1392-06-04 15:32:00
یادگیری ضمیر های فاعلی زبان انگلیسی با بهره گیری از تصویر - 1392-06-24 03:02:00
English jokes 2- - 1394-05-01 01:19:00
کتاب نوین زبان انگلیسی پایه هفتم - 1392-06-10 15:56:00
قبولی دانش آموزان مدرسه نمونه مصطفی خمینی اسکو سال آموزشی 94-93 - 1393-04-25 23:45:00
شکل های کوتاه واژه ها-contractions - 1392-07-10 22:06:00
جمله های حکیمانه انگلیسی از بزرگان حهان برای موفقیت -1001Motivational quotes for success - 1392-07-21 20:56:00
ضرب المثل شماره 6-When there’s a will, there’s a way - 1392-07-24 20:45:00
ضرب المثل شماره 5-Time is money - 1392-07-17 04:15:00
ویدیوی آموزشی خوشنویسی یا شکسته نویسی تمامی حروف الفبای زبان انگلیسی - 1394-04-24 22:17:00
ضرب المثل هفته چهارم-Don't look a gift horse in the mouth - 1392-07-09 22:53:00
ضرب المثل هفته سوم-"a picture is worth a thousand words" - 1392-06-22 22:22:00
دانلودفایل ها و کتاب Basic Tactics For Listening - 1394-04-23 20:05:00
ضرب المثل هفته دوم-In Unity There is Strength - 1392-06-09 05:37:00
ضرب المثل شماره 1-There's no place like home - 1392-06-02 04:57:00
English jokes-1 - 1393-08-09 18:59:00
فهرست کامل فعل های بی قاعده به همراه تلفظ انگلیسی - 1393-11-09 05:36:00
آموزش علائم فونتیک زبان انگلیسی با برنامه تصویری آکسفورد - 1394-04-21 05:37:00
English alphabet - 1452-04-21 04:46:00